LogoSyndose

SynDose

Dzięki SynDose.pl zoptymalizujesz pracę w pracowni diagnostycznej, pozyskasz wiedzę i zadbasz o bezpieczeństwo pacjentów zgodnie z zasadą ALARA. Zyskasz spokój dzięki monitorowaniu i raportowaniu zgodnie z najnowszymi wymogami Ministra Zdrowia i Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej.

Nasz system przeznaczony jest dla:

  1. Kierowników pracowni diagnostycznych
  2. Techników radiologicznych
  3. Inspektorów ochrony radiologicznej
  4. Inspektorów sanitarnych
  5. Audytorów klinicznych
  6. Konsultantów ds. radiologii i diagnostyki obrazowej
  7. Innych osób odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli dawek w placówce

Wybrane funkcje

Raporty

Raportowanie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi KCOR.

Dostęp przez przeglądarkę www

Z każdego miejsca lub tylko w placówce, responsywny interfejs dostosowany do monitorów i tabletów.

Limity ministerialne i lokalne

Monitorowanie przekroczeń wg aktualnego rozporządzenia ministra zdrowia i limitów lokalnych Twojej placówki.

Analityka

Zaawansowane filtry i interaktywne wykresy pozwalają na lepszą optymalizację pracowni i wykonywanych badań.

Symulacja następnej dawki pacjenta

Optymalizacja wykorzystania pracowni

Obsługa wszystkich rodzajów dawek używanych w radiologii

Centralny rejestr i minimalne wymagania w modelu SaaS

Wizualizacja danych w postaci wykresów wielu typów

Automatyczna i manualna klasyfikacja przekroczeń

Możliwość uruchomienia systemu "od zaraz"

Agregowanie dużej ilości danych, z wielu urządzeń

i wiele więcej...

Kontrola dawek a prawo

Monitoruj dawkę na bieżąco, aby w każdej chwili być w stanie sporządzić raport zgodny z wymogami Ministerstwa Zdrowia (dotyczącymi diagnostycznych poziomów referencyjnych) i aktualnym wzorem KCOR. Dzięki temu uchronisz się przed ryzykiem odszkodowań czy też problemów z organami kontroli.

Zgodnie z przepisami art. 33u oraz art. 33v ust.1, 6 i 7 ustawy Prawo atomowe, jednostki ochrony zdrowia są zobowiązane do:

  1. Przeprowadzania audytów klinicznych wewnętrznych: nie rzadziej niż co rok.
  2. W razie potrzeby – na pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia.
  3. W radiologii zabiegowej – po każdym incydencie prowadzącym do popromiennego uszkodzenia skóry.

Skontaktuj się z nami
i rozpocznij kontrolę dawek

Mamy elastyczne systemy zakupu, które zapewnią Ci szybki start z dowolnymi aparatami.
Nie zwlekaj dłużej. Możemy od razu monitorować dawki, powiemy Ci, jak to zrobić.

Kontakt
z działem sprzedaży