Wymagasz więcej?

Wejdź na wyższy poziom usług

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla podmiotów leczniczych.

Poznaj nasze produkty

Nasze produkty

SynDose grafika

Monitoruj dawkę, spełniaj wymogi ustawowe. SynDose to nowoczesny system monitorujący i raportujący dawki promieniowania stosowane w diagnostyce obrazowej.
Dowiedz się więcej