Założenia dotyczące badań

Badania

Projekt pt. „Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji” w założeniach był kierowany przede wszystkim do dwóch głównych interesariuszy tj. placówek medycznych, realizujących badania obrazowe oraz  lekarzy o specjalizacji radiologii, wykonujących ocenę i opis badania radiologicznego.

Pierwszy etap analizy wykazał potencjał biznesowy na poziomie powyżej oczekiwanego, w postaci ilości i różnorodności usług biznesowych. Skutkiem tego drugorzędny interesariusz – pacjent – stał się trzecim interesariuszem biznesowym projektu. Kolejnym ujawnionym podczas analizy biznesowej okazali się lekarze innych specjalizacji niż radiologii, którzy mogą konsultować badania radiologiczne w ramach swojej profesji, jak np. w kontekście ortopedycznym czy onkologicznym.

Rdzennym założeniem pozostaje praca wszystkich wymienionych interesariuszy na badaniach radiologicznych w standardzie DICOM w pełnej jakości diagnostycznej – zawsze. Ostatnim interesariuszem projektu są oczywiście pracownicy Synektik, odpowiedzialni za kwestie administracyjne, rozliczeniowe, rozwojowe serwisowe i bieżącą obsługę platformy.