Podsumowanie

Projekt portalu realizując usługi i działania strategiczne w zakresie zwiększenia zatrudnienia przez umożliwienie zdalnej realizacji usług na rynku opisów, jest odpowiedzią na wymagania sygnalizowane przez trzy grupy docelowe:

  • pacjentów
  • placówki medyczne
  • lekarzy radiologów zrzeszonych w centra opisowe

Platforma ma za zadanie tworzyć warunki zdrowej konkurencji między centrami opisowymi, ponieważ cenniki wszystkich centrów opisowych są niewidoczne dla innych lekarzy. Jedynie placówki medyczne mają możliwość wglądu do tabel z cenami usług realizowanych przez centra opisowe w momencie zlecenia usługi opisu. Pacjenci również nie mogą weryfikować ceny usług poszczególnych centrów opisowych ponieważ dla tej grupy klientów udostępniony jest jeden wspólny cennik zarządzany przez Synektik. Takie rozwiązanie ma za zadanie zapobiec dumpingowi cen za wysokospecjalistyczne usługi świadczone przez profesjonalistów. Rywalizacja może natomiast dotyczyć takich obszarów, jak:

  • terminowość
  • rzetelność
  • jakość
  • wnikliwość
  • obszerność
  • dokładność
  • trafność diagnozy

W ramach projektu badawczo-rozwojowego zaplanowaliśmy opracowanie portalu w technologii informacyjno-modułowej. Pierwszym z modułów realizowanych na portalu będzie moduł portalu teleradiologicznego,  który zaspokoi potrzeby klientów z zakresu usług e-opisu badań obrazowych.  Kolejne moduły zaplanowane do realizacji lub już w trakcie realizacji, będą implementowane do tego rozwiązania, oferując powszechny dostęp do nowych innowacyjnych usług poprzez jeden zintegrowany portal – platformę Zbadani.pl.

Ograniczenia czasowe oraz zakres analityczny wszystkich modułów przewidzianych do uruchomienia na platformie, spowodował że zdecydowaliśmy się na ograniczenie zakresu projektu do modułu realizującego e-usługi opisów badań obrazowych.

Moduł teleradiologii dzięki zaimplementowanym usługom, stanie się kołem zamachowym dla platformy, która  będzie zdobywała popularność w środowisku lekarzy. Dodatkowo dopuszczenie do niej pacjentów spowoduje, że rozpowszechniony zostanie dostęp do wysokospecjalistycznych usług medycznych. Dodatkowy strumień zleceń od osób prywatnie poszukujących drugiej opinii własnego badania lub konsultacji, wpłynie pozytywnie na odbiór platformy przez osoby świadczące te usługi. Platforma sprosta wyzwaniom technologicznym, aby obie strony takiej transakcji były w najwyższym stopniu usatysfakcjonowane jakością usługi i wygodą. Szpitale natomiast odczują wiele korzyści z automatyzacji pracy, np. przy wysyłaniu badań do teleopisów.