Dotacja

Informacje

Dzięki uzyskanemu wsparciu z Unii Europejskiej, zrealizowano fazę o charakterze badawczo-rozwojowym, której celem było opracowanie założeń dla teleradiologicznego narzędzia internetowego. Zakończona sukcesem faza badawcza, doczekała się komercjalizacji wyników prac w postaci platformy o nazwie Zbadani.pl. To wielomilionowe przedsięwzięcie, realizowane przez Synektik SA na przestrzeni ostatnich kilku lat jako strategiczna innowacja w obszarze rozwiązań informatycznych dla radiologii.

Swoje doświadczenie Spółka budowała jako producent autorskich rozwiązań klasy RIS/PACS od 2002 roku (rodzina produktów „ArPACS” zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy II B) oraz oprogramowania stacji diagnostycznych, tzw. przeglądarki DICOM – ArView.pl.

Cele szczegółowe dla platformy teleradiologicznej:

  • Ma być próbą pobudzenia rynku usług medycznych w dziedzinie radiologii i przeniesienia go na niespotykany dotąd wysoki poziom jakościowy.
  • Ma kreować warunki zdrowej konkurencji lekarzy radiologów i centrów opisowych świadczących usługi dla placówek medycznych i indywidualnych pacjentów.
  • Ma być próbą zwiększenia dostępności do usług medycznych, podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zarówno danych medycznych, jak i skutecznej diagnostyki, jednocześnie obniżając ryzyko dla pacjentów.
  • Sam pacjent natomiast ma uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej (obszernych badań radiologicznych), dzięki czemu będzie mógł zasięgnąć tzw.”drugiej opinii” bez wychodzenia z domu, a lekarz podejmujący się diagnozy (telepraca), uzyska dostęp do jego badań historycznych, w celu porównania postępów choroby i procesu leczenia.

Przeprowadzone prace B+R to kreowanie metod, technologii, algorytmów, opracowywanie standardów i szukanie odpowiedzi na zagadnienia stanowiące wyzwania technologiczne dla tak innowacyjnego podejścia do telemedycyny, zorientowanego na obsługę szeroko rozumianych usług radiologicznych przez internet.

„Platforma Evolution odpowiedzią na proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych na styku wybranych inteligentnych specjalizacji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Projekt o charakterze badawczo-rozwojowym realizowany był w latach 2017/2019.

Beneficjent: Synektik SA
Wartość projektu (fazy B+R): 3 038 761,41 PLN
Wartość dofinansowania: 1 908 152,66 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.funduszedlamazowsza.eu