Korzyści - zdjęcie

Korzyści

Sprawna (współ)praca

  • Rosnąca liczba napływających zleceń z całego kraju, z placówek medycznych oraz bezpośrednio od pacjentów
  • Usprawnienie procesów zarządzania, powiadomień i koordynowania pracy zespołu lekarzy (również zdalnych)
  • Jakość badań zawsze diagnostyczna i dostęp do danych historycznych
  • Dostęp do zleceń z wolnego rynku i określanie preferowanych rodzajów zleceń (modalność, specjalizacja, części anatomiczne)
  • Zestawienia ilościowe i kwotowe za wykonane usługi oraz statystyki dotyczące konkretnych lekarzy (moduł rozliczeniowy)
  • Swobodny przepływ udostępnionych badań

Pozyskuj klientów i rekrutuj lekarzy

Każda placówka medyczna i lekarz, którzy mają konto na Zbadani.pl, posiadają profil publiczny, by można było nawiązać z nimi współpracę. Oni są już zintegrowani z nami, czyli również z Tobą. Zaproś ich do współpracy by pozyskać dostęp do nowych zleceń, ale też do specjalistów w miarę rozwoju skali działalności.

Efektywne zarządzanie

Dzięki modułowi rozliczeniowemu, szybko, sprawnie i wygodnie rozliczysz się ze swoimi zleceniodawcami, ale również z lekarzami, którzy świadczą dla Ciebie usługi opisu oraz konsultacji. Platforma oferuje zestawienia ilościowe i kwotowe w postaci raportów, które z łatwością można wyeksportować np. do arkusza kalkulacyjnego (Office).

Monitoruj i motywuj

W portalu centrum usługowego na bieżąco możesz monitorować kluczowe dla Twojej działalności wskaźniki. Wykorzystaj je do optymalizacji swojego centrum oraz zwiększania efektywności pracy lekarzy.

Przetestuj bezpłatnie

Zapisz się już dziś,
aby otrzymać zaproszenie

Zapisz się